Definitie kadaster, wat betekent kadaster

Kadaster is een overheidsinstelling in Nederland die verantwoordelijk is voor het beheer van geografische informatie over onroerend goed. Het kadaster beheert een landelijk register met informatie over eigendomsrechten, gebouwen, gronden, waterlopen en andere objecten. Het kadaster verstrekt informatie over deze objecten aan de overheid, bedrijven en particulieren.

Leave a Comment