Definitie jacobijn, wat betekent jacobijn

De Jacobijn is een politieke stroming die in de 18e eeuw in Nederland ontstond. De naam is afgeleid van de Franse revolutionaire leider Maximilien de Robespierre, die ook wel Jacobijn genoemd werd. De Jacobijnen stonden voor een radicale verandering van de maatschappij, waarbij de macht van de adel en de kerk werd ingeperkt. Ze wilden een republiek met gelijke rechten voor iedereen.

Leave a Comment