Definitie isospin, wat betekent isospin

Isospin is een kwantummechanisch concept dat wordt gebruikt om de gelijkenis tussen atoomkernen te beschrijven. Het is een soortgelijk concept als spin, maar het wordt gebruikt om de gelijkenis tussen atoomkernen te beschrijven in plaats van de gelijkenis tussen elektronen. Isospin wordt gebruikt om de gelijkenis tussen atoomkernen te beschrijven die bestaan uit protonen en neutronen.

Leave a Comment