Definitie intelligentie, wat betekent intelligentie

Intelligentie is het vermogen om abstract te denken, problemen op te lossen, informatie te verwerken en te leren. Het is een algemene term die verwijst naar een breed scala aan mentale vaardigheden, waaronder logisch denken, creativiteit, taalvaardigheid, leervermogen, kennis en het vermogen om inzicht te krijgen in complexe situaties.

Leave a Comment