Definitie instrueren, wat betekent instrueren

Instrueren betekent iemand opleiden, onderwijzen of informeren over iets. Het is een verzamelterm voor het geven van informatie, het verstrekken van instructies en het aanleren van vaardigheden. Het is een proces waarbij de instructeur de leerlingen begeleidt bij het verwerven van kennis en vaardigheden.

Leave a Comment