Definitie indemniteitsbeginsel, wat betekent indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een rechtsbeginsel dat stelt dat iemand die schade lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad van een ander, recht heeft op vergoeding van die schade. Het is een van de meest fundamentele beginselen van het Nederlandse recht. Het is gebaseerd op het principe dat iedereen verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn of haar handelingen.

Leave a Comment