Definitie holistisch, wat betekent holistisch

Holistisch is een benadering die de gehele mens, zijn omgeving en zijn levensomstandigheden in acht neemt. Het is een benadering die de mens als een geheel beschouwt, waarbij alle aspecten van het leven en de persoonlijkheid in aanmerking worden genomen. Holistische benaderingen richten zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de mens door het versterken van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van het leven.

Leave a Comment