Definitie gremium, wat betekent gremium

Gremium is een term die wordt gebruikt om een groep mensen aan te duiden die samen een bepaalde taak of verantwoordelijkheid hebben. Het kan een formele of informele groep zijn, die bestaat uit leden die gekozen zijn om hun expertise te delen of om een bepaalde taak te vervullen. Gremia kunnen bestaan uit een klein aantal mensen of een groot aantal mensen, afhankelijk van de taak of verantwoordelijkheid die ze hebben.

Leave a Comment