Definitie governance, wat betekent governance

Governance is het proces waarbij een organisatie haar doelstellingen bepaalt, de middelen daarvoor inzet en de prestaties daarvan monitort. Het is een proces waarbij de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van alle betrokkenen worden vastgelegd. Governance omvat ook de verhoudingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de organisatie, zoals de aandeelhouders, de directie, de medewerkers, de klanten en de overheid.

Leave a Comment