Definitie gbv, wat betekent gbv

GBV staat voor Gendergerelateerd Geweld en is een vorm van geweld die wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen over een ander persoon. Het kan zowel fysiek als psychisch zijn en kan zich uiten in verschillende vormen, zoals seksueel geweld, huiselijk geweld, verkrachting, stalking, intimidatie, online geweld en andere vormen van geweld. Het is een wereldwijd probleem dat vrouwen, meisjes en genderdiverse personen het meest treft.

Leave a Comment