Definitie externe communicatie, wat betekent externe communicatie

Externe communicatie is het proces waarbij een organisatie informatie uitwisselt met personen of organisaties buiten de eigen organisatie. Het doel van externe communicatie is om de relatie met deze externe partijen te versterken, informatie te delen en de reputatie van de organisatie te verbeteren. Externe communicatie kan worden gedaan via verschillende kanalen, zoals persberichten, advertenties, sociale media, websites, evenementen en persoonlijke contacten.

Leave a Comment