Definitie erfgoed, wat betekent erfgoed

Erfgoed is een verzamelterm voor alle materiële en immateriële culturele waarden die door de samenleving als waardevol worden beschouwd. Het omvat zowel de fysieke overblijfselen van het verleden, zoals gebouwen, archeologische sites, kunstwerken, boeken, muziek, enz., als de culturele tradities, gebruiken, verhalen, gebeden, rituelen, enz. die door de generaties heen worden doorgegeven. Erfgoed is een belangrijk onderdeel van de identiteit van een samenleving en is van cruciaal belang voor het behoud van culturele diversiteit.

Leave a Comment