Definitie epigenetica, wat betekent epigenetica

Epigenetica is een tak van de biologie die zich bezighoudt met de studie van de wijze waarop genexpressie wordt beïnvloed door factoren buiten de genetische code. Het gaat hierbij om de invloed van omgevingsfactoren zoals voeding, stress, levensstijl en leeftijd op de manier waarop genen worden geactiveerd of geremd.

Leave a Comment