Definitie emancipatiebeleid, wat betekent emancipatiebeleid

Emancipatiebeleid is een beleid dat gericht is op het verbeteren van de positie van vrouwen in de samenleving. Het beleid richt zich op het versterken van de rechten van vrouwen, het verminderen van genderongelijkheid en het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen. Het beleid omvat onder andere maatregelen op het gebied van onderwijs, arbeid, gezondheid, politieke participatie en sociale zekerheid.

Leave a Comment