Definitie drempelinkomen, wat betekent drempelinkomen

Drempelinkomen is een begrip dat wordt gebruikt om het inkomen aan te geven dat nodig is om in aanmerking te komen voor bepaalde sociale voorzieningen. Het drempelinkomen is afhankelijk van de leeftijd, het aantal personen in het huishouden en de regio waarin men woont. In Nederland is het drempelinkomen vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het minimumloon.

Leave a Comment