Definitie dpa, wat betekent dpa

DPA staat voor de Dienst Publieke Accountants. De Dienst Publieke Accountants is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van financiële verslaglegging en controle in Nederland bewaakt. De DPA is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de financiële verslaglegging en controle door accountants, waaronder de accountants die werkzaam zijn bij de Nederlandse overheid. De DPA stelt regels en richtlijnen op voor de accountants en controleert of deze worden nageleefd.

Leave a Comment