Definitie discrepanties, wat betekent discrepanties

Discrepanties zijn verschillen tussen verwachtingen, veronderstellingen of resultaten. Ze kunnen optreden tussen verschillende bronnen, bijvoorbeeld tussen twee verschillende sets met gegevens, of tussen de verwachtingen van een persoon en de werkelijkheid. Discrepanties kunnen ook optreden binnen een bron, bijvoorbeeld als de resultaten van een experiment niet overeenkomen met de verwachtingen.

Leave a Comment