Definitie discrepantie, wat betekent discrepantie

Discrepantie is een verschil tussen twee of meer waarden, resultaten of gegevens. Het kan een verschil zijn tussen verwachtingen en de werkelijkheid, tussen verschillende waarnemingen of tussen verschillende meetresultaten. Discrepantie kan ook worden gebruikt om een ​​afwijking of een onverwachte uitkomst te beschrijven.

Leave a Comment