Definitie dierenwelzijn, wat betekent dierenwelzijn

Dierenwelzijn is het welzijn van dieren, dat wil zeggen hun gezondheid, comfort, voeding, huisvesting, sociale interactie en het vermogen om zich te ontwikkelen en hun natuurlijke gedrag te vertonen. Het is een ethisch principe dat stelt dat dieren recht hebben op een leven dat vrij is van lijden en dat hun behoeften en belangen in aanmerking moeten worden genomen.

Leave a Comment