Definitie delier, wat betekent delier

Delier is een psychische aandoening waarbij iemand plotseling verward en onrustig gedrag vertoont. Deze verwardheid kan zich uiten in verwarde gedachten, hallucinaties, verward spreken, verwarde bewegingen, verwarde emoties en verward gedrag. Het kan ook gepaard gaan met angst, depressie, agressie en andere symptomen. Delier kan optreden als gevolg van een medische aandoening, medicatie, alcohol of drugs, of als gevolg van een psychische aandoening.

Leave a Comment