Definitie cocreatie, wat betekent cocreatie

Cocreëren is een proces waarbij twee of meer partijen samenwerken om een product, dienst of idee te creëren. Het is een interactief proces waarbij alle betrokkenen hun kennis, ervaring en creativiteit gebruiken om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Cocreëren is een vorm van samenwerking die de betrokken partijen in staat stelt om meer waarde te creëren dan wanneer ze alleen werken.

Leave a Comment