Definitie coaching, wat betekent coaching

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij een coach de cliënt begeleidt bij het verwezenlijken van persoonlijke doelen. Het doel van coaching is om de cliënt te helpen bij het verbeteren van zijn of haar prestaties, het vergroten van zelfvertrouwen en het verkrijgen van inzicht in zichzelf. Coaching is een interactief proces waarbij de coach de cliënt begeleidt bij het verkrijgen van inzicht in zichzelf, het vergroten van zelfvertrouwen en het verwezenlijken van persoonlijke doelen.

Leave a Comment