Definitie casus, wat betekent casus

Een casus is een specifiek geval of situatie waarover men nadenkt, onderzoekt of beslist. Het is een term die vaak wordt gebruikt in de rechtspraak, waar het een specifieke rechtszaak of juridische kwestie aanduidt. In de psychologie en sociologie wordt het gebruikt om een specifieke persoon of groep te beschrijven. In de bedrijfswereld wordt het gebruikt om een specifiek bedrijfsprobleem of een bedrijfssituatie te beschrijven.

Leave a Comment