Definitie biomassa, wat betekent biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor alle organische stoffen die afkomstig zijn van levende organismen. Het omvat dus zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Biomassa wordt vaak gebruikt als brandstof, maar kan ook worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, bioplastic en andere biobased producten.

Leave a Comment