Definitie bbp, wat betekent bbp

BBP staat voor Bruto Binnenlands Product. Het is een maatstaf voor de economische activiteit in een land. Het BBP is de som van alle waarde die gecreëerd wordt door de productie van goederen en diensten binnen de grenzen van een land in een bepaalde periode. Het BBP wordt meestal uitgedrukt in een jaarlijkse waarde.

Leave a Comment