Definitie awd, wat betekent awd

AWD staat voor Algemene Wet op de Dienstverlening. Deze wet regelt de rechten en plichten van consumenten en bedrijven bij het afsluiten van dienstverleningscontracten. De AWD is in 2002 ingevoerd en is bedoeld om consumenten te beschermen tegen oneerlijke bedingen in dienstverleningscontracten.

Leave a Comment