Definitie audit, wat betekent audit

Audit is een onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd om de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van financiële informatie te beoordelen. Het doel van audit is om te bepalen of de financiële verklaringen van een bedrijf in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving en de interne beheersingssystemen.

Leave a Comment