Definitie aterian, wat betekent aterian

Aterian is een term die wordt gebruikt om een groep van prehistorische culturen aan te duiden die in Noord-Afrika en het Midden-Oosten voorkwamen tussen 15.000 en 7.000 jaar geleden. Deze culturen waren gespecialiseerd in het maken van steenwerktuigen, waaronder scherpe punten, schrapers en bijlen. Deze werktuigen werden gebruikt voor het jagen, verzamelen en verwerken van voedsel.

Leave a Comment