Definitie assimilatie, wat betekent assimilatie

Assimilatie is het proces waarbij een persoon of groep zich aanpast aan de cultuur, taal, gewoonten en waarden van een andere groep. Het is een proces van culturele integratie waarbij de nieuwkomer zich aanpast aan de bestaande cultuur. Assimilatie kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Leave a Comment