Definitie aspecten, wat betekent aspecten

Aspecten zijn grammaticale kenmerken die aangeven hoe een werkwoord in een zin wordt gebruikt. In het Nederlands hebben werkwoorden twee aspecten: het voltooid deelwoord en het onvoltooid deelwoord. Het voltooid deelwoord wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling is voltooid, terwijl het onvoltooid deelwoord wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling nog niet is voltooid.

Leave a Comment