Definitie aspect, wat betekent aspect

Aspect is een grammaticale term die verwijst naar de manier waarop een werkwoord wordt gebruikt om aan te geven of een handeling in het verleden, heden of toekomst plaatsvindt. Er zijn drie aspecten: het perfectum (verleden), het imperfectum (heden) en het plusquamperfectum (toekomst).

Leave a Comment