Definitie artefacts, wat betekent artefacts

Artefacten zijn objecten die door mensen zijn gemaakt en die informatie geven over hun cultuur, geschiedenis en levensstijl. Ze kunnen afkomstig zijn uit verschillende tijdperken, zoals prehistorie, oudheid, middeleeuwen, renaissance, barok en modernisme. Artefacten kunnen bestaan uit gebruiksvoorwerpen, kunstwerken, gebouwen, gereedschappen, munten, documenten, boeken, foto’s, films, muziek, enzovoort.

Leave a Comment