Definitie arousal, wat betekent arousal

Arousal is een psychologisch begrip dat verwijst naar een toestand van verhoogde waakzaamheid, alertheid en activering van het zenuwstelsel. Het is een reactie op een prikkel of stimulans die de hersenen activeert en de persoon in staat stelt om adequaat te reageren. Arousal kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de situatie.

Leave a Comment