Definitie arbowet, wat betekent arbowet

De Arbowet is een Nederlandse wet die de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers op de werkplek regelt. De wet is in 1983 in werking getreden en is gebaseerd op Europese richtlijnen. De Arbowet bevat regels over het voorkomen van arbeidsongevallen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het voorkomen van gezondheidsrisico’s en het verstrekken van informatie aan werknemers. De Arbowet is van toepassing op alle bedrijven in Nederland.

Leave a Comment