Definitie altruïstisch, wat betekent altruïstisch

Altruïsme is een persoonlijke houding waarbij iemand zichzelf opoffert voor het welzijn van anderen. Het is een vorm van zelfopoffering waarbij iemand zijn eigen belangen opzij zet om anderen te helpen. Altruïsme is een vorm van altruïstisch gedrag waarbij iemand zichzelf opoffert voor het welzijn van anderen, zonder verwachting van iets terug te krijgen.

Leave a Comment