Definitie afbreukrisico, wat betekent afbreukrisico

Afbreukrisico is het risico dat een bedrijf loopt dat een klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. Dit kan leiden tot financiële verliezen voor het bedrijf. Afbreukrisico kan worden verminderd door het nemen van maatregelen zoals het verstrekken van kredietverzekeringen, het verstrekken van kredietlimieten en het verstrekken van kredietinformatie.

Leave a Comment