Definitie wmo, wat betekent wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die de gemeenten verplicht om mensen met een beperking of een laag inkomen te ondersteunen. De wet is bedoeld om mensen te helpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De gemeente biedt ondersteuning door middel van verschillende vormen van hulp, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, vervoer, dagbesteding, woningaanpassingen en financiƫle ondersteuning.

Leave a Comment