Definitie wat is ethiek, wat betekent wat is ethiek

Ethiek is een filosofische discipline die zich bezighoudt met de studie van de moraal en de waarden die mensen aanhouden. Het is een onderzoek naar wat goed en slecht is, wat juist en onjuist is, en wat de juiste manier is om te handelen. Ethiek is ook een manier om te bepalen wat de juiste beslissingen zijn in situaties waarin er geen duidelijke regels zijn.

Leave a Comment