Definitie wajong, wat betekent wajong

Wajong is een Nederlandse regeling voor mensen met een arbeidsbeperking. De regeling biedt mensen met een arbeidsbeperking financiële ondersteuning, zoals een uitkering, re-integratiehulp en andere voorzieningen. De regeling is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te helpen om zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen leven.

Leave a Comment