Definitie wac, wat betekent wac

WAC staat voor Wet op de Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet is in 2020 ingevoerd om de arbeidsmarkt in Nederland te versterken. Het doel van de wet is om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen te verbeteren en de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven te versterken. De wet bevat onder andere regels over arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur, arbeidsomstandigheden, arbeidsmobiliteit, arbeidsparticipatie en arbeidsverhoudingen.

Leave a Comment