Definitie waarmee, wat betekent waarmee

recht wordt bedoeld

Nederlands recht is het geheel van wetten, regels en voorschriften dat geldt in Nederland. Het omvat zowel het publiekrecht (de wetten die door de overheid worden gemaakt) als het privaatrecht (de regels die door particulieren worden gemaakt). Het Nederlandse recht is gebaseerd op de wetten van de Nederlandse staat, maar ook op internationale verdragen en Europese wetgeving.

Leave a Comment