Definitie waar staat de m voor in de is mc2, wat betekent waar staat de m voor in de is mc2

M staat voor Masse-energie-equivalent, wat een andere manier is om te verwijzen naar de massa-energie-relatie die door Albert Einstein werd geformuleerd. Deze relatie stelt dat massa en energie gelijkwaardig zijn en dat ze kunnen worden omgezet in elkaar. De formule die hieruit voortvloeit is E = mc2, waarbij E staat voor energie, m voor massa en c voor de lichtsnelheid.

Leave a Comment