Definitie vvm, wat betekent vvm

Volgens de Wet milieubeheer is VVM (Vooroverleg Milieueffectrapportage) een procedure waarbij de overheid, voorafgaand aan de besluitvorming over een bepaald plan of project, een milieueffectrapportage (MER) laat opstellen. De MER bevat een analyse van de mogelijke milieueffecten van het plan of project. De VVM-procedure is bedoeld om te voorkomen dat de milieueffecten van een plan of project onvoldoende worden meegenomen in de besluitvorming.

Leave a Comment