Definitie vdr, wat betekent vdr

VDR staat voor Verdrag inzake de Dienstverlening aan de Zee. Het is een internationaal verdrag dat de rechten en plichten van zeevaartbedrijven regelt. Het verdrag bevat regels over de verplichtingen van zeevaartbedrijven om hun schepen te voorzien van de juiste uitrusting, personeel en documenten, en om de veiligheid van de schepen te waarborgen. Het verdrag bevat ook regels over de verplichtingen van zeevaartbedrijven om de kosten van de dienstverlening aan de zee te vergoeden.

Leave a Comment