Definitie variatiecoëfficiënt, wat betekent variatiecoëfficiënt

De variatiecoëfficiënt is een statistische maatstaf die de mate van verspreiding van een gegevensverzameling weergeeft. Het wordt berekend door de standaarddeviatie te delen door de gemiddelde waarde van de gegevensverzameling. Het resultaat is een getal dat aangeeft hoeveel de waarden in de gegevensverzameling variëren. Hoe hoger het getal, hoe groter de verspreiding van de waarden.

Leave a Comment