Definitie vaardigheden, wat betekent vaardigheden

Vaardigheden zijn de vermogens en kennis die iemand heeft om iets te doen. In het Nederlands omvat dit vaardigheden zoals lezen, schrijven, luisteren, spreken, begrijpen, analyseren, samenvatten, samenwerken, presenteren, plannen, organiseren, communiceren, problemen oplossen, creatief denken, informatie verwerken en technologie gebruiken.

Leave a Comment