Definitie tpv, wat betekent tpv

TPV staat voor Toetsingskader Passend Voortgezet Onderwijs. Het is een kader dat is opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te bepalen of een leerling geschikt is voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Het kader bevat criteria waaraan een leerling moet voldoen om toegelaten te worden tot een bepaalde school.

Leave a Comment