Definitie territorium, wat betekent territorium

Territorium is een gebied dat wordt bestuurd door een bepaalde staat of organisatie. In het geval van Nederland omvat het territorium het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao en de Nederlandse provincies. Het Nederlandse territorium omvat ook de Nederlandse exterritoriale gebieden, zoals de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.

Leave a Comment