Definitie taaa, wat betekent taaa

TAAA is een afkorting voor ‘Tot Aanvulling op de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering’. Deze verzekering is bedoeld om aanvullende dekking te bieden voor schade die niet wordt gedekt door de algemene aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering biedt dekking voor schade die wordt veroorzaakt door een ongeval, een fout of een nalatigheid van de verzekerde.

Leave a Comment