Definitie swot analyse, wat betekent swot analyse

SWOT-analyse is een strategisch managementinstrument dat bedrijven helpt bij het identificeren van hun sterke en zwakke punten, alsmede de kansen en bedreigingen die zij tegenkomen. Het is een acroniem voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De analyse helpt bedrijven bij het bepalen van hun strategie en het maken van beslissingen.

Leave a Comment